loader image

Assessoria Sistèmica

Construeix un equip imparable: Assessoria sistèmica per el creixement empresarial

Amb una assessoria sistèmica podràs optimitzar la teva empresa, millorar relacions, resoldre conflictes i potenciar la productivitat del teu equip. Posa’t en contacte amb mi i t’informaré de com puc ajudarte.

Què és?

Les empreses són entitats vives, ja que estan formades per persones.

Aquestes persones, que són membres d’una entitat, i com se senten respecte a l’empresa, els/les altres treballadors/es, la implicació en el projecte empresarial, les relacions dins de l’empresa entre els/les diferents empleats/des , el seu estat anímic, emocional i psicològic, el lloc on estan ubicats, la seva pròpia relació amb el món laboral, amb els diners, les seves pròpies històries… es veuen condicionats i afectats per diferents dinàmiques que no permeten el seu desenvolupament professional ni que la seva aportació i la seva productivitat siguin les més òptimes per als objectius de l’empresa.

Sovint aquests factors i molts altres fan que una entitat no funcioni adequadament i ni tan sols pugui assolir els seus propòsits.

Per això és molt important que, a més d’una mirada tècnica i procedimental, s’hi afegeixi una mirada sistèmica. És a dir, una que vegi el sistema format per l’empresa i detecti qualsevol desordre com els esmentats anteriorment.

El valor principal d'una organització són les persones. Si les persones estan bé, lorganització té èxit.

Com funciona?

L’assessoria sistèmica que t’ofereixo permet que una empresa es pugui reorganitzar en tots els nivells que siguin necessaris per a què així hagi un clima de funcionalitat i alegria que aporti una claredat als responsables i directius per gestionar l’empresa de manera que tots els membres que la componen avancin en una direcció comuna als objectius, els propòsits i els valors de l’empresa.

D’aquesta manera, podem observar que les persones, i per tant, aquests diferents sistemes, es relacionen entre si de diverses maneres. Si aquestes relacions no són les adequades, cadascun dels membres de cada sistema (una persona, un equip, un departament…) es poden veure afectats i, fins i tot subtilment, condicionar el funcionament de l’empresa de manera que no li permet assolir els seus objectius.

Així podem veure que és tan important el funcionament òptim d’una maquinària com un equip o una persona. Si una màquina requereix una atenció (manteniment), una persona o un equip també (relacions adequades).

Per què serveix?

Gràcies a aquesta observació i intervenció, es poden detectar i solucionar situacions que estan entorpint el desenvolupament adequat de l’empresa en tots els seus àmbits i orientar, tant l’empresa com cada empleat/da, els propòsits i objectius de l’empresa. És a dir, que tot el sistema funcioni harmònicament i funcionalment en la mateixa direcció.

Amb tot això ajudem a desenvolupar, millorar i equilibrar les relacions professionals i humanes de lempresa per a la reorganització del funcionament de lentitat i així obtenir la millora de la seva productivitat.

D’aquesta manera obtenim unes relacions sanes, ecològiques, orgàniques i productives que permeten la millora del funcionament intern i extern de l’entitat, dels seus projectes i objectius com a empresa, aconseguint un ambient de treball col·laboratiu, eficaç i creatiu.

La nostra assessoria tècnica i sistèmica a empreses ajuda especialment a observar, millorar i solucionar situacions com:

A nivell d'empresa

A nivell de treballadors/es

Com ho fem?

La intervenció es divideix en diferents fases mitjançant un pla d’acció per a la professionalització i el desenvolupament personal i empresarial.

Durant aquestes fases aclarim, integrem i unifiquem els propòsits, valors i objectius de l’empresa i dels seus membres a través d’una sèrie d’entrevistes, reunions i tallers que permeten assolir aquests propòsits i objectius.

Així, detectem, valorem i diagnostiquem els diferents desordres sistèmics de l’entitat i les persones que la formen.

Un dels punts més importants d’aquesta intervenció és la realització de diferents treballs sistèmics que ens permeten veure i resoldre les dinàmiques psicoemocionals i sistèmiques que existeixen a l’empresa i entre els/les treballadors/es i que són els que impedeixen el bon funcionament de l’entitat.

Gràcies a aquesta intervenció sistèmica es realitza una avaluació del funcionament de l’empresa i una anàlisi de l’entitat, revisant els propòsits i els valors de l’empresa i la coherència d’aquests amb el pla estratègic i els objectius d’aquesta.

Vols més informació?

Estaré encantat d’ampliar-te la informació de manera personalitzada, ja que cada empresa és un món i una família en si mateixa. Pots posar-te en contacte de la manera que més prefereixis per a què t’ajudi a obtenir l’èxit que desitges: